I en aquesta ultima pagina , voldria anar deixant constància de la experiència personal al cuidar al meu hort, evidentment com un jardí.

La historia dels jardins des de els temps mes ancestrals, sempre ha estat associada a la horticultura. Molts dels grans jardins han tingut espais, zones, destinades a produir hortalisses , fruites o animals. Que a mes a mes de decorar tenien un servei practic, la alimentació del seus propietaris. Encara que moltes vegades el objectiu important era el merament decoratiu, però no per aixo es llençava la producció al riu.

La Alhambra de Granada per exemple , tenia i te uns espais al costat del Generalife destinat al cultiu de hortalisses, y també una parcel·la bastant gran que es conreava la vinya.

A l edat mitjana , els monestirs tenien uns horts-jardí amb flors , verdures, fruites , aromàtiques i medicinals, que cuidaven amb molta cura. Avui en dia la major part de monestirs tenen horts-jardí.

Alguns grans jardins del renaixement també disposaven de espais per els cultius de hortalisses i fruites. I fins i tot criaven animals, peixos, abelles, conills etc.

El jardí de la Alameda (Madrid) hi ha una gran construcció , dita “el abejero” destinada a albergar las abelles.

després de la segona guerra mundial, alguns arquitectes , projectaven espais destinats a horts en alguns projectes de nuclis de habitatges , amb l'idea de produir alimentació, i produir salud física i psíquica amb aquest treball natural.

Avui en dia cada vegada mes espais urbans es van destinant a creació de horts , tan en petites com amb grans ciutats. I aixi mateix molts jardins privats també destinant una part, al conreu de hortalisses. Cada vegada mes gent s'interessa mes per produir ell mateix part de lo que menge, aixi com per seguir el proces de conreu.

Dons be , aquí aniré exposant la experiència proces del meu hort-jardí amb paraules, imatges i vídeos. A mes el conreu serà lo mes ecològic i natural que pugui, sense fer servir química, adobant amb compost que jo mateix faré de restes de la casa del hort i de alguns jardins que cuido.

A la dreta imatges del jardin del castillo de Villandry, que es caracteritza per la singularitat del seu hort-jardí.

villandry huerto villandry huerto villandry huerto

___________________________________________________________________________________________________________________