bastida bastida en pino

Els nostres serveis

Empordajardi Empordajardi ofereix totes el serveis que necessita un jardí per esser construït o cuidat . A la vegada el podem aconsellar o dirigir; la construcció , reforma o renovació .

Disseny i construcció

Construïm el jardí seguin els seu desitjos, realitzem el disseny mes apropiat, sempre amb el nostre esperit de respecte i col·laboració amb el entorn.
També l'aconsellem u orientem sobre la seva idea o projecte. El podem ajudar a la realització de la construcció del mateix, facilitant-li tascàs que vostè no pot realitzar, materials que no pot trobar..etc paviments que no pot trobar, gravàs, sorràs, llambordes , fustes...

Manteniment de jardins

cortacesped tractor Cura de las gespes, Petites i grans extensions , recebos, ressembres i adobats.
Retall de plantes arbres, tractaments i adobats.
Neteja general . Recollida i retirada de restes vegetals.
Retall de tanques.

diposito enterrado en el jardin

Serveis accessoris

Instal·lacions de regs automàtics. Il·luminacions del jardí. Dipòsits de magatzem d'aigua. Paviments i jardinera d'obra, de fusta o de ferro; pèrgoles i murs de jardí vertical..etc.

Manteniment de piscines

Portem el manteniment integral de la seva piscina, sigui a base de cloro, sal o brom . Portem el seguiment de la cloració , ph i estat del aigua , neteja del fondo i revisió del adequat funcionament del equip de filtració. Si succeeix algun problema que no podem solucionar , estem en contacte amb els nostres proveïdors de productes, i aquest ens assisteixen en qualsevol situació que nosaltres no podem resoldre.
EL nostre objectiu es realitzar el treball de la manera mes efectiva y segura possible, per vostè nosaltres i el entorn. Amb les eines mes adients i els millors materials .